Home Chiến lược Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thực hành một chiến lược giao dich hàng trăm hàng nghìn lần.