Home Chiến lược Hãy Giao dịch Forex giống như một tên bắn tỉa chứ đừng một xạ thủ súng máy.